Algemeen

Team en ouders hebben samen stilgestaan bij de relatie tussen school en ouder. Specifiek is er invulling gegeven aan ieders rol en verantwoordelijkheid. Daaruit is het volgende ideaalbeeld geformuleerd:

De ideaal verantwoordelijke professional ..

• biedt een veilige basis voor de leerlingen;

• heeft elk kind goed in beeld;

• blijft zichzelf ontwikkelen en zet zijn eigen kwaliteiten in voor de gehele schoolgemeenschap en schoolontwikkeling;

• is een rolmodel voor het kind door het juiste voorbeeld te geven.

De ideaal verantwoordelijke ouder..

• biedt een veilige basis voor het kind;

• heeft zijn eigen kind goed in beeld;

• is respectvol en uit zich constructief of positief kritisch naar de professional;

• is een rolmodel voor het kind door het juiste voorbeeld te geven.