Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is opvang buiten schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er vijf werkdagen per week en 52 weken per jaar voor en na school terecht, ook tijdens vakanties en op studiedagen van de basisschool. Een professionele groepsleiding zorgt ervoor dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Tijdens de opvang worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor en met de kinderen.

De buitenschoolse opvang moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Er zijn meerdere BSO's waarmee onze school een samenwerking heeft. Aan de rechterzijde vindt u de contactgegevens van onze  (samenwerkings)partners.