Groepen

Groep 1/2a                     Karin Boon en Annemarie Theloosen

Groep 1/2b                     Jolanda Gerlag en Jolanda Fontein

Groep 1/2c                     Renée Mulder en Carla Bisschop 

Groep 3a                        Anneke Akkers en Petra van Gemert

Broep 3b                        Nicole Albers en Joanneke Vos

Groep 4                          Barbara Berends en Pia Reijnen

Groep 5                          Hans Peperkamp en Nicole Kruijtzer (Dennis Arts)

Groep 6                          André Ewalts en Anneke Schouten                    

Groep 7                          Marieke van Tilburg

Groep 7/8                       Daniëlle van Schaijk

Groep 8                          Tom de Vries en Anneke Schouten

Vakleerkrachten gym   Renee Mulder en Emma van der Linden

Vakleerkracht muziek   Léon van Mook

Plusklas                           Hedi Jansen