Vaklessen

Alle groepen krijgen 2 keer per week gymles van onze vakleerkrachten gymnastiek.
Groep 1 t/m 3 gymt in ons eigen speellokaal in de school.
Groep 4 t/m 8 gymt in de grote gymzaal tegenover de atletiekbaan.

Groep 1 t/m 3 krijgt 1 x per week muziekles van onze vakleerkracht muziek.
Groep 4 t/m 8 krijgt 1 x per 2 weken muziekles van onze vakleerkracht muziek.