Groep 3

In groep 3 werken we aan de hand van thema’s die aan bod komen bij onze taal-lees methode Veilig Leren Lezen. Deze thema’s spreken de kinderen erg aan.
Handpop Zoem de Bij vliegt het hele jaar met de kinderen mee en helpt bij het leren lezen, handpop Semsom de aap helpt de kinderen met leren rekenen. Bij deze rekenmethode staat het bewegend en spelend leren centraal.
Na de instructie verwerken kinderen de lesstof op verschillende manieren. Ze werken in werkboekjes, op tablets aan de software die bij de methode hoort en met speelleermateriaal. Ook is er geregeld een hoek die past binnen onze reken- en/of taalmethode. In de middag mogen de kinderen soms een vrije activiteit kiezen, zoals ze dat vanuit de kleutergroepen gewend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de knikkerbaan, de bouwhoek en de poppenkast. Zo zorgen we voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3.