Klachten

Het kan helaas voorkomen dat er klachten ontstaan. Klachten worden binnen alle scholen van de Stichting St. Josephscholen serieus genomen en het uitgangspunt is om er gezamenlijk uit te komen.

Stappen

Volgens de klachtenregeling die binnen de Stichting St. Josephscholen gehanteerd wordt, is de eerste stap om de klacht met de leerkracht te bespreken. Indien U en de leerkracht er samen niet uitkomen, bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de schooldirecteur. Als dit gesprek niet tot tevredenheid leidt, kunt u zich wenden tot de bestuurder van de Stichting St. Josephscholen.

Officiële klacht

Als u na deze stappen toch nog een officiële klacht wil indienen, dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De Stichting St. Josephscholen is aangesloten bij deze onafhankelijke klachtencommissie. Zowel ouders, leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht kunnen voorleggen. De klachtencommissie zal een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en mogelijk adviseren over de te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar de bestuurder van de Stichting St. Josephscholen (het bevoegd gezag), die hierover uiteindelijk beslist.

Contactgegevens:
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3598 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl