Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang

Overblijven/Tussenschoolse Opvang (TSO)  

In juni 2003 is op initiatief van de ouderraad, het overblijfteam en het team van de leerkrachten, de stichting TSO Brakkenstein opgericht. Deze stichting regelt op een professionele wijze, de tussenschoolse opvang van kinderen die op de basisschool Brakkenstein zitten. De stichting bestaat uit een bestuur, een coördinator en het vrijwilligersteam van overblijfkrachten. Momenteel bestaat het bestuur uit:

  • Els Meulendijks, voorzitter
  • Ninian Gerritzen, secretaris
  • Sjoerd van den Broek , penningmeester

Het bestuur wordt bijgestaan en ondersteund door Anneke Schouten, de bovenbouwcoördinator.

Doelstelling en visie van de stichting TSO Brakkenstein:
De visie van de stichting is het streven naar een professionele kinderopvang op school. Daaronder verstaan wij: het bieden van een prettige, veilige en pedagogisch verantwoorde middagpauze. 
 
Wanneer uw kind één of meerdere dagen per week vast overblijft, heeft u de mogelijkheid om een jaarabonnement voor een, twee, drie of vier dagen per week te nemen. De tarieven voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

bij 1 x per week vast overblijven: € 60,00 (met korting € 57,00)

bij 2 x per week vast overblijven: € 120,00 (met korting € 114,00)

bij 3 x per week vast overblijven: € 170,00 (met korting € 161,50)

bij 4 x per week vast overblijven: € 212,00 (met korting € 201,40)

 
Indien u voor deze mogelijkheden kiest, kunt u bij de administratie van school een inschrijfformulier halen. Het jaarabonnement geldt alleen voor die dag(en) die u heeft opgegeven. Voor elk kind uit het gezin moet betaald worden. De betaling kan in termijnen geschieden. Een eenmalige betaling levert een korting op van 5%.

Een informatieboekje over de TSO en het inschrijfformulier vindt u ook op deze pagina (rechtsboven).
 
Voor incidenteel overblijven kunt u gebruik maken van overblijfkaarten, de zgn. vijf-strippenkaart voor € 11,25 de tien-strippenkaart voor € 21,00 of de vijfentwintig-strippenkaart voor € 50,00. Deze strippenkaarten blijven de gehele schoolperiode geldig en zijn te verkrijgen bij de conciërge.
Wanneer uw kind overblijft wordt de kaart afgestempeld. Een volle kaart wordt mee naar huis gegeven, zodat u weet dat u uw kind geld voor een nieuwe kaart moet meegeven. Dit graag tijdig in een gesloten enveloppe voorzien van de naam afgeven bij de conciërge.
 
Met vragen of klachten kunt u terecht bij:
Trudy van den Hurk; coördinator TSO Brakkenstein
Aanwezig op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 uur tot 12.45 uur.

Telefoonnummer Trudy v.d. Hurk:
06 24140694, email: brakkenstein1@hotmail.com