Stel cookie voorkeur in

AVG

Privacy (AVG)

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

Het volledige privacy statement van onze school en het privacyreglement van de stichting zijn momenteel nog in ontwikkeling. In het privacy statement wordt beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

U kunt zich voor vragen of klachten over privacy richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming die door het bevoegd gezag speciaal is aangewezen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

E-mail                : fg@josephscholen.nl  
Telefoon           : 024 - 381 8280
Postadres         : Kelfkensbos 38, 6511 TB  NIJMEGEN


Toestemmingsverklaring

De school dient voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en specifiek gebruik van beeldmateriaal expliciet toestemming te hebben van ouders en/of verzorgers. Dit wordt geregeld door middel van de toestemmingsverklaring AVG. Ouders/verzorgers hebben gedurende het schooljaar het recht om aanpassingen te doen in de eerder gegeven toestemmingen. Indien zij een wijziging willen aanbrengen, dienen zij de toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen en te ondertekenen.

Ouders/verzorgers en AVG

Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijvoorbeeld bij voorstellingen) mag, mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen dan het eigen kind niet in het geding komt. Het verzoek is dan ook om geen beeldmateriaal te publiceren of via social media te delen waar andere(n) dan uw eigen kind herkenbaar in beeld zijn. De school is niet verantwoordelijk voor het handelen van een ouder/verzorger, tenzij de ouder/verzorger op verzoek van de school deze beelden maakt (bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een schoolreisje).