Stel cookie voorkeur in

Schooltijden

In verband met alle Corona maatregelen werken wij nu tijdelijk met een continurooster. Dat houdt in qua schooltijden:
Groepen 1 t/m 8:

8.15 uur - 14.15uur met lunch op school

Alle groepen hebben op woensdagmiddag vrij en zijn om 11.45uur uit.

De kleutergroepen hebben op vrijdagmiddag ook geen school. Dan zijn de kinderen eveneens uit om 11.45uur