Stel cookie voorkeur in

Anti-pestprotocol

Op basisschool Brakkenstein streven wij ernaar om iedereen – leerlingen, leerkrachten en ouders – zich veilig te laten voelen en wij willen op een prettige manier met elkaar samenwerken. Dit betekent, dat wij respectvol omgaan met ieder ander persoon en dat wij kinderen leren begrip op te brengen voor ieders mening, ook als deze afwijkt van onze eigen mening. Wij proberen op deze manier pestgedrag te voorkomen en ieder teamlid is zich ervan bewust dat er geregeld aandacht moet worden besteed aan pestpreventie.

In ons anti-pestprotocol staat beschreven welke stappen wij ondernemen als wij worden geconfronteerd met ongewenst pestgedrag.

Via onderstaande link kunt u het anti-pestprotocol downloaden.

Anti-pestprotocol